Aaron
Ἀαρών G2 "Aaron", אַהֲרוֹן H175 "Aaron",

Zie ook: Staf (Aaron), Zegen van Aaron,

Aäron (Hebreeuws אַהֲרוֹן H175; Grieks Ἀαρών G2), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Aäron, zoon van Amram en Jochebed, broer van Mozes en Mirjam, de eerste hogepriester. Zijn zonen waren Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar (Ex. 28:1).

Aäronieten

Binnen de stam van Levi namen de nakomelingen van Aäron een speciale plaats in als priesters. Het hoofd van het geslacht was de hogepriester, terwijl de overige mannelijke nakomelingen gewone priesters waren (cf. 1 Kron. 12:27). Ook worden ze als huis van Aäron genoemd (Ps. 115:10, 12; 118:3; 135:19).

Bekende Aäronieten waren zowel Zacharias als Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper (Luk. 1:5).


Tombe van Aäron

In de Bijbel worden twee plaatsen aangegeven waar Aäron stierf, de eerste is Mosera (Deut.10:6), de andere plaats die wordt genoemd is op de berg Hor (Num. 20:27-28; Deut.32:50). Hierbij wordt de berg Hor meestal geassocieerd met een berg in de buurt van Petra (Jordanië).

Volgens de islamitische overlevering is tombe bij Jabal Hārūn in Petra.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!